หน้าแรก


การผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย

1. คัดสรรวัสดุที่มีคุณภาพเท่านั้น

1.1 ถังน้ําร้อน และน้ําเย็น เป็นสเตนเลสแท้ ขึ้นรูปด้วยระบบ Deep Draw ผ่านกระบวนการ Anodizing เพื่อให้ผิวภายในเรียบ ปลอดจากการเป็นสนิม

1.2 ตัวเครื่องภายนอกเป็นโลหะเคลือบเงา และ พลาสติกชนิด ABS แบบ Z-ZERO ซึ่งมีคุณสมบัติไม่ติดไฟ

2. กระบวนการผลิตผ่าน QC และ QA เพื่อใช้งานจริง

3. การฟันคอยล์เย็นกับถังน้ําด้วยเครื่องพันคอยล์เย็น ทําให้คอยล์เย็นสัมผัสกับถังน้ําได้แน่นหนาและคอยล์เย็นกระจายความเย็น ไปสู่ถังน้ําได้ดีกว่าระบบ การพันคอยล์เย็นแบบธรรมดาด้วยมือ

4. ทันสมัยที่สุด ทุกเครื่องผ่านการทดสอบเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไฟฟ้า มาตรฐานยุโรป(IEC Standard)

5. ทันสมัยที่สุด ด้วยเครื่องเติมน้ําสารความเย็นอัตโนมัติ และการเช็ครอยรัวโดยละเอียดด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ทําให้มั่นใจ ในความเย็นของเครื่องในการใช้งานได้นานกว่า

6. มาตรฐานส่งออก นอกจากจะจําหน่ายในประเทศแล้ว ยังมีการส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นซาอุดีอาระเบีย การ์ต้า และกลุ่มประเทศในแถบอาเซียน

เครื่องเติมสารทําความเย็นอัตโนมัติ จะมีความเที่ยงตรงในการเติมสารทําความเย็น มากที่สุด เนื่องจากสารทาความเย็นหากเต็มมาก หรือน้อยเกินไปส่งผลให้คุณภาพความเย็นต้อยลงไป และอาจเกิดปัญหาในชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องตามมา

Refrigerant Leak Detector การเช็ครอยรั่วด้วยเครื่อง Refrigerant Leak Detector เพื่อตรวจหารอยรัวของการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ระบบ ความเย็น ซึ่งจะมีการควบคุมอัตราการรัวของสาร ความเย็นไว้ไม่เกิน 1 กรัมต่อปี

ทดสอบเพื่อความปลอดภัยของคุณ

With Standing Test เพื่อทดสอบว่า หากมีการเปลี่ยนแปลงของแรง เคลื่อนไฟฟ้าสูงกว่า 5 mAnp หรือไม่ โดยการปล่อยกระแสไฟฟ้า 1,800 V. ในเวลา 2 วินาที ในส่วนของเครื่องยังคงสภาพเดิมหรือไม่

Insulotion Test เพื่อตรวจสอบค่าความเป็นฉนวน โดยจ่ายไฟ 500 V. ความเป็นฉนวนของขึ้นส่วนทางไฟฟ้าต้องมากกว่า 100 เมกกะโอห์ม Earth Ground เป็นการทดสอบการเป็น Ground โดยจ่ายไฟฟ้า 25 Am. ในเวลา 5 วินาที และโครงสร้างของตัวเครื่องจะต้องมีความต้านทานน้อยกว่า 0.1 โอห์ม

ช่องทางการจัดจําหน่าย

1.ส่งออกไปประเทศต่าง ๆ ตามสเป็คที่ต้องการ เช่น ประเทศญี่ปุ่น ซาอุดีอาระเบีย กาต้า พม่า กัมพูชา เวียตนาม เป็นต้น

2. ภายในประเทศ ผลิตเป็น OEM


Visitors: 133,005