BLOG


  • PM-815CB - R.jpg
    ชีวิตกับน้ำและความรู้เกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำ ชีวิตกับน้ำน้ำมีความสำคัญต่อชีวิต และเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการดำรงชีวิต โดย 2 ใน 3 ส่วน ของคนเรา ประกอบขึ้นจากน้ำ การทำงานทุกระบบในร่างกา...

  • SD RO75-F.jpg
    ประวัติความเป็นมาของเครื่องกรองน้ำระบบอาร์โอ (Reverse Osmosis) อาร์โอ (Reverse Osmosis) เกิดจากการวิจัยของประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมกับเยอรมนี ในปี ค.ศ.1950 ผู้วิจัยสำเร็จคือ Dr.Sidne...

  • 253221-P46VUQ-706.jpg
    น้ำได้ถูกเรียกขานว่าเป็นยาอายุวัฒนะตั้งแต่สมัยโบราณ ทางการแพทย์แนะนำให้ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว น้ำทำหน้าที่กำจัดสารพิษและของเสียออกจากร่างกาย นำส่งสารอาหารและออกซิเจนให้เ...
Visitors: 132,333