ซื้ออะไหล่/ส่งซ่อม Buy spare parts/Get it fixed


 

 

 

 

กรุณาให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน เช่น เบอร์ติดต่อ หรือ อีเมล์ ที่ชัดเจนและสามารถติดต่อได้จริงเพื่อป้องกันข้อผิดพลาด

 

วิธีการจัดส่งสินค้า

- ลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล จะได้รับสินค้าภายใน ( 1-2 วัน)

- ลูกค้าต่างจังหวัดคิดเงินตามระยะทาง จะได้รับสินค้าภายใน ( 2-3 วัน)

 

>> ขั้นตอน <<

1.  ส่งรายการอะไหล่ทั้งหมดที่ลูกค้าต้องการ (รูปภาพ ถ้ามี) เพื่อเช็คอะไหล่ว่ามีพร้อมส่งหรือไม่

2. โอนเงิน

3. ส่งสลิปการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่ในการจัดส่ง

4. รอรับสินค้า

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 >> สถานที่ส่งซ่อม <<

1. นำสินค้า พร้อมใบรับประกันและใบเสร็จ ไปส่งซ่อมได้ที่ห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าที่ลูกค้าซื้อสินค้ามาค่ะ 

หรือ

2. นำสินค้า พร้อมใบรับประกันและใบเสร็จ มาส่งซ่อมด้วยตนเอง

ที่ บริษัท เพียวละมุน จำกัด

เลขที่ 1 ซอย รามคำแหง 199 ถ.รามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 

โทร.02-136-7444 โทรสาร.02-136-7449-50

 

** ลูกค้าสามารถสั่งซื้ออะไหล่ / ส่งซ่อมสินค้า ได้ 3 ช่องทาง **

1. ติดต่อฝ่ายบริการโดยตรง โทร.02-136-7444 ต่อ 201-207

2. แอดไลน์มาที่ ไอดีไลน์ @service.puramun  เพิ่มเพื่อน

 

 

3. ส่ง e-mail แจ้งรายการที่ต้องการ แล้วรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไป

 

- สั่งซื้อสินค้า ส่งอีเมลล์นี้เท่านั้น sales@puramun.co.th

 

- สั่งซ่อม / ซื้ออะไหล่ หรือส่งซ่อม ส่งอีเมล์นี้เท่านั้น service@puramun.co.th

 

 

 

Please provide complete information such as a contact number or email that is clear and can be contacted to prevent errors. 

Delivery method

- Registered parcel delivery Only available in Thailand

- Customers located in Bangkok and vicinity free shipping will receive products within (days)

- Provincial customers charge by distance Will receive the goods within (days)

 

>> Steps <<

1. Send a list of all spare parts that the customer requires (picture if available) to check the spare parts whether they are ready to be shipped or not.

2. Transfer money

3. Send money transfer slip With the name of the delivery address

4. Wait for the product

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

>> Repair location <<

1. Bring products with a warranty card and receipt. Can be sent to repair at the department store or the shop where the customer buys the product

or

2. Bring products with warranty cards and receipts Come to repair

At Pure Lamoon Company Limited

No. 1 Soi Ramkhamhaeng 199, Ramkhamhaeng Road, Minburi Subdistrict, Minburi District, Bangkok 10510

Tel. 02-136-7444 Fax. 02-136-7449-50

** Customers can order products / spare parts / deliver products via 3 channels **

1. Contact the service directly. Tel. 02-136-7444 ext. 201-207

2. Add Line to ID Line @service.puramun เพิ่มเพื่อน

3. Send an e-mail to inform the desired item. Then wait for the officer to contact you back

- ordering product Send this email only sales@puramun.co.th

- Order to repair/buy spare parts or send to repair, send this email only service@puramun.co.th

Visitors: 130,726