SD 210UF

 

เครื่องกรองน้ำ STANDARD รุ่น SD 210UF

 

เครื่องกรองน้ำ STANDARD ประเภทตั้งพื้น

และเคาน์เตอร์ ระบบจ่ายน้ำกรองตามอุณหภูมิห้อง

 

 

SPECIFICATION            กรองน้ำจากท่อประปาโดยตรง

 

 

1. โพลีโพรพิลีน

Polypropylene Filter 5 micron
กรองสิ่งสกปรกขนาดเล็ก เช่น ฝุ่น ตะกอน สารแขวนลอย 5 ไมครอน

  เหมาะสำหรับองค์กรสำนักงาน หรือใช้ภายในบ้าน

2. แอคทีเวเต็ด คาร์บอนอัดแท่ง

Carbon Block 5 micron 10” 

กรองละเอียด 5 ไมครอน เช่น สารอินทรีย์
อนินทรีย์ ที่อยู่ในน้ำ และกำจัดกลิ่น สี คลอรีน

 

3. คาร์บอนชนิดเกล็ด

GAC Cartrige

เป็นคาร์บอนที่มีคุณภาพสูง มีประสิทธิภาพในการกำจัดคลอรีน และสารอินทรีย์ 

ในขณะน้ำไหลผ่านได้เป็นอย่างดี

4. อาร์โอเมมเบรน


กรองสารแขวนลอย และเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมากับน้ำ เช่น แบคทีเรีย สนิม สารแขวนลอยต่าง ๆ 

ขนาดการกรองละเอียด ถึง 0.0001 ไมครอน ซึ่งทำให้ได้น้ำที่สะอาด และการกรองสิ่งสกปรกได้ 99%

5. แอคทีเวเต็ด

   คาร์บอนชนิดเกล็ด

Inline Post Carbon T33 

ขั้นตอนสุดท้ายผ่านการกรองสารปรอท ก๊าซ สารหนู สารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ และปรับสภาพน้ำให้

เป็นธรรมชาติพร้อมดื่ม

 

Visitors: 132,333